Ratsastusterapia

Tietoa ratsastusterapiasta ja sen hyödyistä kuntoutuksessa 

Mitä Ratsastusterapia on?

Ratsastusterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jossa minä ja terapiatyöhön koulutettu hevonen toimimme yhdessä auttaen sinua saavuttamaan sinulle tärkeiden liikkumiseen ja toimintakykyyn liittyvät tavoitteesi. Ratsastusterapia on kokonaisvaltaista kuntoutusta, jossa otan huomioon fyysisten tarpeiden lisäksi myös psyykkiset, sosiaaliset ja kognitiiviset tarpeesi.

 

Kontakti

Ratsastusterapia perustuu sinun ja hevosen väliseen kontaktiin. Hevonen elää tässä hetkessä ja ottaakin sinut vastaan juuri sellaisena kuin olet. Olet sen kanssa kontaktissa kosketuksellasi  tervehtiessäsi tai hoitaessasi sitä ja ratsastaessa myös koko kehollasi. Kontaktilla on neurobiologian kautta mm. mielialaa kohottava vaikutus.

Liikevuorovaikutus

Hevosen liike terapeuttisine elementteineen (sen rytmisyys, symmetrisyys ja kolmiuloitteisuus) toistuessaan laittaa  kehosi ratsailla luonnolliseen liikkeeseen, joka vahvistaa mm. asennon ja liikkeen hallintaa.

Hevosen liikkeen muotoa säädellään sinun tarpeiden mukaan kuntoutuksen kannalta optimaaliseksi. Liikkeen muotoon vaikuttavat muun muassa alusta, jossa liikutaan ja sen korkeuserot. Onko kyseessä pehmeä ratsastuskentän pohja, kovempi hiekkatie vaiko esim. ruohokenttä.

Vuorovaikutus

Toimiminen vuorovaikutuksessa hevosen kanssa ratsailta tai maasta tuo esim.

  • itsetuntoa rakentavia kokemuksia
  • parantaa keskittymiskykyä
  • Tuo päättäväisyyttä toimimiseen
  • taitoa olla vuorovaikutuksessa kehollasi.

Hevonen on herkkä aistimaan myös sinun tunteita ja vastaavasti sinä saat tunnekokemuksia toimiessasi hevosen kanssa.

Sivulla olevat kuvat ovat lavastettuja

Tuotan ratsastusterapiapalveluita Salon alueella seuraaville tahoille

Perusterveydenhuolto

Jos tulet asiakkaakseni perusterveydenhuollon kautta saat henkilökohtaisen maksusitoumuksen ratsastusterapiaan, josta tehdään päätös kuntoutustyöryhmässä.

Erityssairaanhoito

Jos tulet asiakkaakseni erityissairaanhoidon kautta saat henkilökohtaisen maksusitoumuksen ratsastusterapiaan, joka tehdään Tyks asiantuntijapalveluiden kautta. Erikoissairaanhoitoyksikkössä arvioidaan ja laaditaan kuntoutussuunnitelma moniammatillisessa kuntoutustyöryhmässä. Jos ratsastusterapia on perusteltua kuntoutuksenasi voit saada maksusitoumuksen.

 

KELA

KELA vaativa lääkinnällinen kuntoutus yksilöterapiana. Ratsaststerapia fysioterapeutin toteuttamana on hyväksytty omaksi kuntoutusvaihtoehdoksi 1.1.19 lähtien.

Miten haen ratsastusterapiaa KELAN kuntoutuksena?

KELA maksaa kuntoutujan osuuden.

 

Miten haen ratsastusterapiaa KELAN kuntoutuksena?

Lisätietoja kelan vaativasta kuntoutuksesta ja sen hakemisesta saat kela.fi sivuilta kohdasta henkilöasiakkaat / kuntoutus

Lisätietoa puhelimella kuntoutuksen hakemisesta saat samalta kuntoutus sivulta kohdasta asiakaspalvelu / puhelinpalvelu / palvelunumerot henkilöasiakkaille, josta löydät kuntoutuksen numeron. Samalta asiakaspalvelu sivulta löytyvät myös asiointi- ja palvelupisteet, jos haluat neuvontaa kasvokkain.

Saanko matkakorvauksia?

Matkakorvaukset myöntää kela. Kelan sivuilta taloudelinen tuki kuntoutuksen aikana kohdasta saat tietoa matkakorvauksista kuntoutukseen.